Kelime Soruları: Toplam 6 adet kelime sorusu;
Genelde 1 isim, 1 sıfat, 1 zarf, 1 fiil ve 2 adet deyimden oluşmaktadır.

Gramer Bölümü: Toplam 10 adet gramer bölümü sorusu;
Genelde 2 edat, 3 tense (modal/passive/if), 1 paralel yapı bağlacı/deyim veya 4 bağlaç/tümce sorusundan oluşmaktadır.

Cloze Test Soruları: Toplam 10 adet Cloze Test sorusu bulunmaktadır.
Her birinde 5 adet soru bulunan 2 adet okuma parçasında:
Genelde 2 tense, 4 bağlaç ve 4 kelimeden (2 edat-1 fiil-2 deyim değişken kombinasyonunda) oluşmaktadır.

Cümle Tamamlama Soruları: Toplam 10 adet Cümle Tamamlama sorusu bulunmaktadır.
Dağılım 5 temel cümle ve 5 yardımcı cümle şeklindedir.

Çeviri Soruları: Toplam adet 6 Çeviri sorusu bulunmaktadır.
Dağılım 3 Türkçeden İngilizceye (TR-ENG) ve 3 adet İngilizceden Türkçeye (ENG-TR) şeklindedir.

Paragraf Soruları: Toplam 20 adet Paragraf sorusu bulunmaktadır.
Her birinde 4 adet soru bulunan 5 adet okuma parçasındaki soru dağılımı genelde her okuma parçasında 2 adet YDS1 seviyesi, 1 adet YDS2 seviyesi ve 1 adet YDS3 seviyesi şeklindedir.

Diyalog Soruları: Toplam 5 adet diyalog sorusu bulunmaktadır.

Açımlama Soruları: İngilizce Paraphrase veya Türkçe Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma soruları olarak bilinen toplam 4 adet Açımlama sorusu bulunmaktadır.

Paragraf Tamamlama Soruları: Toplam 4 adet Paragraf Tamamlam sorusu bulunmaktadır.

Cümle Çıkarma Soruları: İngilizce Odd-One-Out veya Türkçe Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle soruları olarak bilinen toplam 5 adet Cümle Çıkarma sorusu bulunmaktadır.

YDS Soru Dağılımı

Bir cevap yazın