Sınavda adaylara dezavantaj yaratan durumlardan birisi soruların sınavdaki dağılımı, diğeri de sınav süresidir. 80 soru için verilen 180 dakikalık süre soru başına 2 dakika 25 saniyelik bir süre düştüğünü göstermektedir. Sınav süresi 30 dakika uzatılıp 180 dakikaya çıkartılmış olsa bile zaman yeterli olamayabilir.  

Tıpkı spor öncesi ısınma hareketleri yapıldığı gibi sınav öncesinde de zihinsel ısınma hareketleri yapılmalıdır. Sınav başladığında genelde adaylar ilk olarak karşılarına çıkan kelime sorularını tekrar tekrar okuyup zaman kaybederler. Bazı adaylar ise sınav kitapçığının sayfalarını ileri geri tararlar, sınav hakkında genel bir fikir edinebilmek için. Sınavda en çok bocalamanın yaşandığı ilk bölümde adaylar sınav süresince ihtiyaç duyacakları değerli dakikalarını boşa harcamaktadırlar.

Bunun önüne geçebilmek için sınav başlamadan önce hangi soru tipinin hangi tekniklerle çözüldüğü, genel eğilimleri ve kuralları ile kısaca gözden geçirilmelidir. Ayrıca, sınavda uygulayacağınız ve sınavdan önce belirlediğiniz çözüm sıralaması de hatırlamanız gerekir. Sonrasında da vakit kaybetmeden stratejinizde belirlediğiniz soru tipinden başlayarak ve öncelikle teknikleri uygulayarak çözüme gitmelisiniz.

 • Çözüm sıralaması isimli strateji basit kurallara tabidir:
  • Sınavda verildiği şekilde birden sekseninci soruya sırayla çözmek zorunda değilsiniz.
  • Soru tiplerini kendi aralarında gruplandırıp çözüme gidebilirsiniz.

Sınavla ilgili en büyük algı hatası soruların size verildiği sıra ile çözülmesi gerektiğidir. Bazı adaylar adeta bu sıra bozulursa puanları kırılacakmışçasına adanmış bir şekilde soruları sırasıyla çözerler. Sizden beklenen de budur çünkü sorular rastgele dağıtılarak zamanın etkin kullanımı engellenmek istenmektedir. Ölçme & değerlendirmede soruların sıralaması ve dağılımı da özellikle hazırlanmaktadır. Mesela kelime soruları, ana dili İngilizce olmayan bir İngilizce öğretmeninin bile en çok hata yaptıkları sorulardır ve özellikle sınavın ilk bölümünde verilmektedirler. Sınava henüz hazır olmayan adaylar bir anda kelime soruları ile karşılaşıp zaman kaybederler. Bundan dolayı, sınavın sonuna bırakılmaları daha mantıklıdır. Seviye olarak hedeflediğiniz ve yapabileceğiniz soru tiplerinden zaman çalmamış olursunuz. Normalde kelime soruları “ya bilirsiniz cevaplarsanız ya da bilmiyorsunuz sallarsınız” şeklinde yaklaşılan bir soru tipi olduğu için çok zaman ayırmak mantıklı değildir. Dünyanın zamanı verilse bile zaten yanlış cevaplayacağınız bir soru için sizlere gereksiz yere zaman kaybettirmek sınavın doğasındadır. Öğrencilereme söylediğim gibi amacımız, seviyemizin üzerinde puan almaktır ve kitabın yazılma amacı da budur. Ancak, çözüm sıralamasında yapılabilecek bunun gibi basit hatalar hedefiniz olan puanı size getirecek sorulara ayırmış olmanız gereken değerli zamandan çalmış olacaktır.

Bazı adaylar ise önce kelime sorularınının köklerini ve şıklarını çok hızlı bir şekilde okuyarak farkındalık yarattıktan sonra çözüm sıralamasına geçmeyi tercih edebilirler. Bu tür bir yaklaşımın iki sebebinden birisi soru kökündeki veya şıklardaki kelimeler sınavın genelinde tekrarlanmış olabileceği ve kelimelerin önceden bilinmesi sayesinde oluşan algıda seçicilik sayesinde kelime sorularının daha rahat çözülebilmesidir ve ikinci sebebi de biz diğer soruları çözerken beynin arka planda ve kendi zamanında kelime sorularını değerlendirecek zamanı bulabilmesidir.

Kelime sorularının sona bırakıldığı örnek bir çözüm sıralaması şu şekilde olabilir:

 1. Tense
 2. Bağlaç
 3. Paragraf Tamamlama
 4. Anlamı Bozan Cümle
 5. Cümle Tamamlama
 6. Paragraf
 7. Paraphrase
 8. Çeviri
 9. Dialog
 10. Cloze test kelime
 11. Kelime

Bu sıralamada tense ve bağlaç sorularıyla başlamaktaki sebep bütün soruların çözümüne önce teknik uygulayarak başladığımız için sınava da önce teknikle çözülen soru tipleriyle başlamanın daha mantıkli olmasındadır.

Sıralamada dikkat edileceği üzere soru tipleri arasında gruplama yapılmıştır. Mesela benzer tekniklerin ve yöntemlerin uygulandığı cümle tamamlama ve paragraf tamamlama soruları bir arada verilmiş, bu sayede zihin akışını bozmadan daha etkili çözüme gitmek mümkün olmaktadır. Bu çözüm grubunda kimi aday örnekteki gibi ilerlemeyi tercih edebilirken diğerleri ise grup içerisinde değişkiliğe gidebilir:

 1. Cümle Tamamlama
 2. Paragraf Tamamlama
 3. Anlamı Bozan Cümle

Hatta bazı adaylar güçlü oldukları soru tiplerine göre farklı sıralama yapabilirler:

 1. Tense
 2. Bağlaç
 3. Cümle Tamamlama
 4. Paragraf Tamamlama
 5. Anlamı Bozan Cümle
 6. Çeviri
 7. Paraphrase
 8. Paragraf
 9. Diyalog
 10. Cloze test kelime
 11. Kelime

Bu sıralamada bağlaç soruları ile paragraf soruları arasında geçiş soruları olduğu için cümle tamamlama başa alınmış, yorucu olabilecek paragraf sorularına geçmeden önce büyük oranda teknikle çözülebilen çeviri soruları dinlenmek için araya alınmış, paragraf sorularına ısınmak için paraphrase soruları önce alınmıştır. Burada önemli olan, her adayın gerçek sınav gününden önce yaptığı denemelerde hangi soru tiplerinde daha güçlü olduğuna veya daha çok zaman kaybettiğine göre, daha önce girmiş olduğu sınavlardan edindiği tecrübelere göre veya kişisel eğilimlerine göre kendisine en uygun sırlamayı bulmasıdır. Bu sıralamayı sınav günü akla getirerek sınava zihnen hazırlanmak ve sınav günü değiştirmeden uygulayabilmek son derece önemlidir.

Çözüm sıralamasını belirleyerek oluşturduğumuz strateji aslında zamanı daha etkili bir şeklide kullanmak için yapılan bir hazırlıktır. Bu bağlamda, çözüm sıralaması da bir zamanlama stratejisidir.

 • Zaman stratejisi basit kurallara tabidir:
 • Bir soruyu o anda çözmek zorunda değilsiniz, atlayabilirsiniz.
 • Önce seviye aralığınızdaki soruları bitirmelisiniz.
 • Sınavda sahip olmanız gereken en önemli beceri atlama becerisidir.
 • Atlama becerisi için 10 Saniye Kuralı uygulanmalıdır.

Birçok aday bir soruya başladıklarında mutlaka o soruyu o anda çözmek zorunda olduklarını düşündükleri için zamanlarını gereksiz yere boşa harcamaktadırlar. Soruyla inatlaşmadan bırakıp bir sonraki soruya geçebilmek çok zor bir beceridir. Örneğin, her bir paragraf için dört adet sorunun verildiği paragraf sorularında bir soruya takılmak mantıklı değildir. Dört sorunun birbirini tamamladığı bir soru bütünü oldukları için başka bir sorunun elenen şıkkı sayesinde başka bir sorunun doğru cevabını daha kolay bulubilirsiniz veya çözmeye çalıştığınız sorunun cevabını belki diğer soruyu çözmeye çalışırken bulacaksınız. Dolayısıyla, takıldığınız soruyu atlayabilme gücüne ve iradesine sahip olmak sınavda mutlaka sahip olmanız gereken bir beceridir.

Atlama becerisi, sınavın farklı seviyelerdeki sorulardan oluştuğu geçeğine dayanır. 80 sorulu YDS sınavında her soru 1.25 puana karşılık gelir.

YDS1 seviyesindeki bir adayın çözebileceği yaklaşık 52 adet soru bulunmaktadır.

YDS2  seviyesindeki bir adayın çözebileceği yaklaşık 16 adet soru bulunmaktadır

YDS3 seviyesindeki bir adayın çözebileceği yaklaşık 12 adet soru bulunmaktadır

Zamanı en etkili şekilde kullanmak bu atlama becerisine bağlıdır. Zamanı boşa hardadıklarını anladıklarında birçok aday için çok geç olmaktadır ve zamanı biten adaylar cevapları sallamak zorunda kalmaktadırlar. Zamanlama stratejisi olmayan adaylar, sınavda son 5 dakikaları kaldığını anlayınca kalan henüz daha bakamadıkları boş 10 adet soruyu sallamak zorunda kalacakladır (bu arada sakın cevap kâğıdında boş soru kalmasın, yanlış doğruyu götürmediği için bilemeseniz de sallayın). Aslında zamanınız olsa kalan 10 soru içerisinde rahatlıkla yapabileceğiniz ve hedef puanını size aldıracak YDS1 seviyesinde en az 6 soru olduğunu görecektiniz. Ama önceki bölümlerde zaten yapamayacağınız YDS3 seviyesindeki sorularda gereksiz yere zaman kaybettiğiniz için bu soruları kaçırmış oldunuz. Sınavda kendinizi zamanlama stratejisinde böylesine geri dönülmez bir hata yapmış olarak bulmamanız için atlama becerisini neden uygulamanız gerektiğini çok anlamalısınız. Neden soruları atlayarak ilerlediğimizi sebepleri ile anlamaya çalışalım;

Atlayın çünkü; harcadığınız süre sonucu değiştirmeyecektir. Zor, seviyenizin üzerinde bir soruya ne kadar süre ayırırsanız ayırın sonuç değişmeyecektir. Ancak, hedefimizdeki sorunun cevabını hemen göremeyebiliriz. Çoğu zaman cevabı bulabilmek için biraz zaman geçmesi gerekebilir. Günlük hayatta da bütün yoğunluğunuzu vererek hatırlamaya çalıştığınız bir bilgi ne yaparsanız yapın aklınıza gelmez. Oysaki biraz süre geçtikten sonra olmadık bir anda söz konusu bilgiyi birdenbire hatırlayıverirsiniz. Beyniniz bu şeklide kodlanmıştır. Dolayısıyla, soruları atlayabilmek beynimizin işleyişine dost bir yöntemdir. Atlayıp, geri dönüp baktığınızda soruya tamamen farklı bir pencereden bakabildiğinizi, görmediğiniz bir detayı bir anda görebildiğinizi veya en kötü ihtimalle atladıktan sonra çözdüğünüz sorularda edindiğiniz bilgiler sayesinde cevabı çok daha net bir şekilde görebildiğinizi fark edeceksiniz. Ve sonuç tamamen farklı olacaktır.

Atlayın çünkü; soru, YDS1 seviyenizin veya İngilizce seviyenizin çok üzerinde olabilir. Diyelim ki YDS1 seviyesinde bir adaysınız ve YDS2 seviyesindeki bir puan hedefliyorsunuz. Sınavda çözmeye çalıştığınız soru eğer YDS3 seviyesindeki bir aday için hazırlanmış ise, siz de hak vereceksinizdir ki, sizin bu soruyu çözme ihtimaliniz çok düşük olacak ve çözmeye çalışırken çok zaman kaybedeksiniz. En önemlisi ise hedefiniz olan YDS1 seviyesindeki puanı size getirecek sorulara ayırmış olmanız gereken değerli zamandan çalmış olacaktır.

Atlayın çünkü; sınavın en büyük zorluğu zamandır. Bazı sorular diğerlerine oranla çok daha zor olacaktır. Halbuki, asıl zorluk sorulara ne kadar zaman ayırdığınızdadır. Dünyanın zamanı verilse bile zaten yanlış cevaplayacağınız bir soru için sizlere gereksiz yere zaman kaybettirmek sınavın doğasındadır. Sorunun cevabı bulamıyorsanız bile doğru cevap olabilecek ihtimalleri belirleyerek işinizi kolaylaştırmaya çalışın. En önemlisi ise atlayın; özellikle ne cevabın yerini bulabiliyor ne de ihtimallere indirebiliyorsanız. Böylece, sınavın sonunda geri dönüp yapamadığınız sorulara tekrar bakabilmek, olmadı sallayabilmek için yeterli zamanınız da kalmış olacaktır.

Soru grupları içerisinde atlayarak işimizi kolaylaştırabildiğimiz gibi bunu sınavın tümüne de uygulayabiliriz. Soru grupları içerisinde daha kolay yaptıklarınızı önce çözerek hem daha çok zorlandığınız bölümü sona bırakmış hem de zamanınızı daha etkili kullanmış olursunuz. Hangi bölümün kolay olduğu adaya göre farklılık gösterecktir. Kimi aday cümle tamamlama sorularını kolay bulurken kimisi için de zor soru tipi olarak görülmektedir. Ancak, bu kitabı da sizlere kazandırdığı teknikler yardımıyla daha kolaylaşan soru tiplerinden başlayarak en zor olan soru tiplerini sona bırakarak da sınavı kolaylaştırabilirsiniz. Genel olarak kolay ve zor kabul edilen soru tiplerine göre örnek bir çözüm sıralaması verecek olursam;

 1. Çeviri
 2. Tense
 3. Bağlaç
 4. Cloze testteki tense & bağlaç soruları
 5. Diyalog
 6. Cümle Tamamlama
 7. Paragraf Tamamlama
 8. Anlamı Bozan Cümle
 9. Paraphrase
 10. Paragraf
 11. Cloze testteki kelime soruları
 12. Kelime Soruları

Bu çözüm sıralama ile devam ederken soru tipleri içerisinde de atladığınız sorular olacaktır. Bunlar için geri dönüp tekrar değerlendirme yapacak zamanı ayırdığınızdan emin olmanız gerekir. Gördüğünüz gibi çözüm sıralaması değişebilmektedir. Hangi soruların kolay, hangilerinin hedef sorularınız veya zor sorular olduğu sınav öncesi yapacağınız pratikle daha fazla netlik kazanacaktır.

Sorulara takılmadan, şıklarla boğuşmadan, cevabı en az ihtimale indirgeyerek atlamanın yolu 10 Saniye Kuralından geçer. İster sorular arasında ister soru tipleri arasında olsun, atlayarak ilermek için 10 Saniye Kuralını anlamak ve uygulayabilmek gerekir.

 • 10 Saniye Kuralı : Sınavda zamanınızı ve enerjinizi etkin kullanmanız gerekir. Çoğu durumda kendinizi paragrafın içinde kaybolmuş bulabilirsiniz. Aradığınız cümleyi paragrafta bir türlü bulamıyor olabilirsiniz. Okuduğunuzu düşünürken daldığınızı ve aynı cümleyi tekrar tekrar okuduğunuzu fark edebilirsiniz. Kendinizi bir seçeneği tekrar tekrar okurken bulabilirsiniz. Böylesi durumlarda on saniye kuralını işe koşmanız bir zorunluluktur. Bu kurala göre sorunun hiçbir bölümünde 10 saniyeden fazla harcamamanız gerekir. Paragraf sorularından örnek verecek olursak; soru kökündeki bilgiyi paragrafta ararken ikisi arasında gidip gelin. Paragrafta çok zaman harcadığınızı veya yerini bulamadığınızı düşünüyorsanız hemen soruya geri dönün. Algıda seçicilik yaratın ve şıklar arasında gezinerek aradığınız bilgiyi tazeleyin. Eğer yine bulamıyorsanız soruyu geçin. Aynı şekilde paragraftaki bilgiyi seçenekteki veya sorudaki bilgiyle karşılaştırıken her iki tarafa da 10 saniyeden fazla zaman harcamayın. Bu kuralı uygularken ne aradığınızı kesinleştirmeniz ve hatta kendinize tekrarlamanız gerekir. Paragraf sorularının seçeneklerini analiz ettikten sonra ön plana çıkan kelimeleri arayın, bulun ve eşleştirin. En son aşamada anlama bakarsınız.

Baktınız çözemiyorsunuz ama ihtimali 2 veya 3 şıkka indirdiniz, soruyu bu aşamada atlayabilmeniz gerekir. Atlamadan önce, doğru cevap olması muhtemel şıkları işaretleyin. Böylece geri döndüğünüzde soruda kaybolmadan şıklara odaklanır, taze bir bakış açısı ile belirlediğiniz şıklar arasında daha rahat karar verebilirsiniz. Soru kitapçığındaki boş alanları müsvedde olarak kullanabileceğinizi hatırlatarak, sorunun kenarına döndüğünüzde işinize yarayacak notlar alabilirsiniz. Atladığınız soruyu soru kitapçığı içerisinde rahat ve hızlı bir şekilde bulabilmek için sorunun yanına çok büyük bir soru işareti çizebilirsiniz. Atladığınız sorunun sayfasını daha rahat bulabilmek için de sayfanın ucunu kıvırabilirsiniz. Nasıl ki kitapların arasına ayraç koyarak kaldığımız sayfayı daha rahat bir şekilde bulabiliyoruz, sınav kitapçığının sayfalarını kıvırarak çoklu ayraçlar yaratabilir, böylece atladığınız sorulara çok hızlı bir şekilde dönebilirsiniz. Döndüğünüz sayfa üzerinde de atladığınız soruya çizmiş olduğunuz soru işareti ile daha hızlı ulaşabilirsiniz. Vermiş olduğum bu taktikleri örnek alarak kendi taktiklerinizi de oluşturabilirsiniz.

Sınava giren her aday için öncelik kendi seviyesindeki bütün soruları çözmektir. Ardından bir üst seviyedeki soruları çözebilecek zamanı yaratmaktır. Hedefinize ve seviyenize daha yakın olan soruları cevaplandırdıktan sonra kalan sürenizi çelişkide kaldığınız için geçtiğiniz, ihtimale indirgeyemediğiniz, hiçbir şekilde yerini veya cevabını bulamadığınız sorulara son kez bakmak ve son bir çare olarak cevapları sallamak için kullanabilirsiniz. Bu sayede seviyenize denk puanı almayı garanti edebilir, hatta seviyenizin çok üzerinde puan alabilirsiniz. Öğrencilereme söylediğim gibi; amacımız, seviyemizin üzerinde puan almaktır! Eğer ki o zamana kadar dikkat etmediyseniz, son 1 dakikanızı boş soru bırakmadığınızdan veya cevapları yazarken kaydırma yapmadığınızdan emin olmak için hızlıca cevap kâğıdınızı kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Yanlış doğruyu götürmüyor dolayısıyla cevaplarını sallama pahasına soruları asla boş bırakmayın.

Sınav Stratejileri

Bir cevap yazın