TENSE SORULARINDA FİİLLER: ÇÖZÜMLÜ KONU ANLATIMI

Tense soru köklerinde verilen fiillerin hangi zamanda ve yapıda olduğunu belirlemeniz gerekir. Bazı fiiller veya fiil grupları ise belli kalıpların dışına çıkmadıkları için tense sorularının çözümünde kolaylık sağlarlar. Bu gruplardan biri de gelecek ile ilgili plan, öngörü veya tahminin yapıldığı gruptur : Predict / Hope / Envisage / Expect / Forecast / Foresee / Project. Bu fiileri soruda veya şıklarda gördüğünüz zaman uygulayacağınız teknik ise çok basittir. Predict / Hope / Envisage / Expect / Forecast / Foresee / Project fiilleri PRESENT zamanda ise THAT den sonra FUTURE (will) gelir. Bu fiiller eğer PAST zamanda ise THAT den sonra WOULD gelir.

It —- that Brazil’s new surveillance system —- a useful tool in the protection of the rain forests.

A) may be hoped / would have proved

B) was hoped / had proved

C) has been hoped / would prove

D) could be hoped / might have proved

E) is hoped / will prove

ÇÖZÜM : Soruda verilen şıklarda “hope” fiilinin kullanılmış olmasından dolayı şıklarda uyum aranır: present ise will veya past ise would kullanılır. Hope fiilinin sadece zamanına bakın, yapısı yani active veya passive olması önemli değildir. A şıkkında would var ama diğer tarafı past değil elenir. B şıkkında hope fiili past zamanda kullanılmış ancak diğer tarafta would yok, elenir. C şıkkında hope fiili present ancak diğer tarafı will (future zaman) değil, elenir. D şıkkındaki “could be hoped” present/future/past olarak kullanılabilir ancak diğer tarafında ne will var ne de would, dolayısıyla elenir. E şıkkı tam uyumludur. Kullanılan “is” zamanın present olduğunu gösterir ve diğer taraftaki future (will) ile uyumludur, doğru şık E’dir.

2004 KASIM KPDS

They hope that by surrounding city centers and likely terrorist targets with ”soft walls”, they —- it impossible for hijacked planes —- anywhere near them.

A) will make / to get

B) make / having got

C) make / to have got

D) have made / to be got

E) are making / getting

ÇÖZÜM : Bu sorudaki hope fiili sayesinde ikinci bölümdeki kısaltmalara bile gerek kalmadan soruyu çözebilirsiniz. Soru kökünde bulunan “hope” fiili present zamandadır. Future (will) kullanmamızı gerektirir. Will kullanılan tek şık A’dır. 

NOT: Tense soruları için önemli olan diğer fiilleri ve fiil gruplarını öğrenmeye çalışmanızı tavsiye ederim.

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİNİ İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki örnek soru çözümlerine aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/cozumlu-sorular/

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ KONU ANLATIMLARINI İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki konu anlatımlarına aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/k/konu-anlatimi/

Leave a comment

1 Comment

  1. YDS STRATEJİLERİ : baĞzı fiiller | YDS Ders Notları

Yorumlarınızı buraya yazabilirsiniz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: