PARAGRAFTA BOŞLUK DOLDURMA SORULARI HAKKINDA

17. – 21. PARAGRAFTA BOŞLUK DOLDURMA SORULARI 1

22. – 26. PARAGRAFTA BOŞLUK DOLDURMA SORULARI 2

17. ile 21. sorular arası ve 22. ile 26. sorular arası her birinde 5 tane boşluk bulunan iki adet paragraftan oluşmaktadır. Toplam soru sayısı 10 dur. Her paragraftaki 5 boşluğu parçanın altında verilen şıklardan parçayı anlam ve dil kuralı olarak tamamlayan doğru şık ile doldurmanız istenir.

Söz konusu 10 adet CLOZE TEST sorusunun dağılımı ise önceki kelime bilgisi soruları ile dil bilgisi sorularının karmasıdır. Bir başka deyişle, verilen iki paragraftaki isim/sıfat/zarf/edat/edatlı fiil/deyim/zarf tümleci/sıfat tümleci/bağlaç/ zaman kipi gibi konulardan oluşan beşer soruyu paragraftaki anlam bütünlüğünü de dikkate alarak çözmeniz istenir.

Söz konusu 10 adet CLOZE TEST sorusu için tavsiye edilen süre 15 dakikadır.

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİNİ İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki örnek soru çözümlerine aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/cozumlu-sorular/

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ KONU ANLATIMLARINI İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki konu anlatımlarına aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/k/konu-anlatimi/

Leave a comment

Yorumlarınızı buraya yazabilirsiniz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: