Kelime Notları

Konu Başlıkları

 • İngilizce’nin En Çok Kullanılan Kelimeleri
 • Akademik Kelimeler Listesi #1
 • Akademik Kelimeler Listesi #2
 • Akademik Kelimeler Listesi #3
 • Akademik Kelimeler Listesi #4
 • Akademik Kelimeler Listesi #5
 • Akademik Kelimeler Listesi #6
 • Akademik Kelimeler Listesi #7
 • Akademik Kelimeler Listesi #8
 • Akademik Kelimeler Listesi #9
 • Akademik Kelimeler Listesi #10
 • YDS Öncelikli Akademik Kelimeler Listesi
 • Eş Anlamlı Akademik Kelimeler Listesi
 • Öncelikli Eş Anlamlı Kelimeler Grubu
 • “Olasılık” Grubu
 • “Önem” Grubu
 • “Zorunluluk” Grubu
 • “Sebep-Sonuç” Grubu
 • “Dahil/İçerme/Oluşturma” Grubu
 • “Yoluyla/Aracılığıyla/Vasıtasıyla Grubu
 • “Yaklaşık/Neredeyse/Kısmen” Grubu
 • “İlgili” Grubu
 • “Önce” Grubu
 • “Sonra” Grubu
 • Zıt Anlamlı Akademik Kelimeler Listesi
 • Türkçe Akademik Kelimeler Listesi
 • Ön Ek – Son Ek – Kök Çalışması
 • Miktar İfadeleri
 • Artış Belirten Miktar İfadeleri
 • Düşüş Belirten Miktar İfadeleri
 • Çokluk Belirten Miktar İfadeleri
 • Azlık Belirten Miktar İfadeleri
 • İniş Çıkış Belirten Miktar İfadeleri
 • Sabitlik Belirten Miktar İfadeleri
 • Oran Belirten Miktar İfadeleri
 • Edatları Türkçe Anlamları
 • Zarflar
 • Bilim Kelimeleri
 • Environment Konusu

Sınav Stratejileri

Sınavda adaylara dezavantaj yaratan durumlardan birisi soruların sınavdaki dağılımı, diğeri de sınav süresidir. 80 soru için verilen 180 dakikalık süre soru başına 2 dakika 25 saniyelik bir süre düştüğünü göstermektedir. Sınav süresi 30 dakika uzatılıp 180 dakikaya çıkartılmış olsa bile zaman yeterli olamayabilir.

Tıpkı spor öncesi ısınma hareketleri yapıldığı gibi sınav öncesinde de zihinsel ısınma hareketleri yapılmalıdır. Sınav başladığında genelde adaylar ilk olarak karşılarına çıkan kelime sorularını tekrar tekrar okuyup zaman kaybederler. Bazı adaylar ise sınav kitapçığının sayfalarını ileri geri tararlar, sınav hakkında genel bir fikir edinebilmek için. Sınavda en çok bocalamanın yaşandığı ilk bölümde adaylar sınav süresince ihtiyaç duyacakları değerli dakikalarını boşa harcamaktadırlar.

Bunun önüne geçebilmek için sınav başlamadan önce hangi soru tipinin hangi tekniklerle çözüldüğü, genel eğilimleri ve kuralları ile kısaca gözden geçirilmelidir. Ayrıca, sınavda uygulayacağınız ve sınavdan önce belirlediğiniz çözüm sıralaması de hatırlamanız gerekir. Sonrasında da vakit kaybetmeden stratejinizde belirlediğiniz soru tipinden başlayarak ve öncelikle teknikleri uygulayarak çözüme gitmelisiniz.