Kelime Konusu Anlatımı

19.15 TL

Diyalog Konusu

2.00 TL

Cloze Test Konusu Anlatımı

1.50 TL

Açımlama Konusu Anlatımı

1.85 TL

Paragraf Konusu Anlatımı

19.15 TL

Cümle Eksiltme Konusu Anlatımı

1.25 TL

Çeviri Konusu Anlatımı

1.75 TL

Bağlaç Konusu Anlatımı

23.25 TL

Paragraf Tamamlama Konusu Anlatımı

3.25 TL

Tümce Konusu Anlatımı

8.00 TL

Tense Konusu Anlatımı

13.00 TL

Cümle Tamamlama Konu Anlatımı

4.25 TL