Türkiye’nin ilk onaylı ve Türkçe anlatımlı TOEFL hazırlık kitabı ve yine Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı IELTS hazırlık kitaplarımızın ilk olma geleneğini sürdürüyoruz. Türkiye’de ilk kez, sorulara “çünkü anlamı öyle” gibi çözümler getiren piyasadaki YDS kitaplarının çok daha ötesine götüren taktikler sunan YDS Ders Notları Hazırlık Sistemi ve kitabı ile karşınızdayız. 

YDS Ders Notları Hazırlık Sistemi sınava girecek adayların dil seviyelerini sırasıyla YDS1, YDS2 ve YDS3 olmak üzere 3 seviyeye ayıran ve seviyeye göre anlatım yapan bir sistemdir. YDS1 seviyesi 0-60 YDS puan aralığına, YDS2 seviyesi 60-80 YDS puan aralığına ve YDS3 seviyesi de 80-100 YDS puan aralığına karşılık gelmektedir. Bütün şıkları anlatılan her sorunun çözümü farklı seviyeler düşünülerek ve farklı seviyelere ayrılarak hazırlanmıştır. Her soruda hangi seviyedeki adayın nelere dikkat etmeleri gerektiği, farklı seviyelere göre çözüme giden kısa yollar ve çözümü zorlaştıran çeldiriciler anlatılmaktadır. YDS Ders Notları Hazırlık Sistemi ve kitabı sayesinde en alt seviyede başlayan bir aday aynı sistem üzerinden önce YDS1 anlatımlarını çalışıp, daha üst seviye anlatımlara atlayacaktır. YDS2 ve YDS3 anlatımlarını da sırasıyla bitirdiğinde kendi istediği zamanda hem daha etkili bir şekilde çalışmış hem de tekrar yapmış da olacaktır. Bu sayede bir soruyu neden çözemediğini, şıkkın neden çeldirici olduğunu anladığı için motivasyon kaybına da uğramayacaktır. Dershane veya özel derslerdeki gibi para, zaman ve motivasyon kaybına yol açmadan sizleri kendinizi rahat ve hazır hissettiğiniz zaman bir üst seviyeye geçebileceğiniz şekilde kendi hızınızda, hazırlık kursları ve özel derslerden çok daha hesaplı bir şekilde sınava hazırlayacaktır. Böylece zamanını kendiniz ayarlayarak, kendinizi kötü ve suçlu hissetmeden sınava hazır olacaksınız; üstüne üstlük paranız da cebinizde kalacak.

Sadece “sorunun anlamı şu olduğu için anlamı en iyi tamamlayan şık şudur” gibi açıklamalar yapan bir kitap değildir. Sorudaki cümlenin anlamını eksiksiz bilen bir YDS3 adayı soruyu zaten çözecektir ancak soruların sadece anlamla çözülmediğini, bazı soruların teknik hakimiyet gerektirdiğini de iyi bilen yine YDS3 adayıdır. Dolayısıyla, asıl amaç sorudaki cümlenin anlamını bilmeyen bir YDS1 adayı için kısa yollar, genel ve soruya özel uygulayabilecekleri taktikler, en kötü ihtimalle ipuçlarına göre sallam yapabilecekleri çözüm yöntemleri sunmaktır.

Bu bağlamda, YDS Ders Notları Hazırlık Sistemi; kurs dönemi içerisinde belirlediği fabrikasyon konuları anlatıp bitiren, aynı sınıf içerisindeki seviye ve öğrenim farklılıklarına özen gösteremeyen dershanelerden ayrılmaktadır. Yine bu bağlamda,YDS Ders Notları Hazırlık kitabı; kapağında YDS yazan ama sadece gramer konularını öğreten kitaplardan, “anlamı böyle” veya “çünkü cevap bu” gibi çözümler getiren sözde teknik kitaplardan ayrılmaktadır. İlk defa, kaynak isterse YDS DERS NOTLARI Hazırlık Sisteminin sunulduğu sitemiz isterse kitabımız olsun bütün seviyedeki adaylar tek bir kaynaktan sınava hazırlanabilmektedir. Aynı kaynakla bir aday en alt seviyeden en üst seviyeye doğru ilerleyebilmektedir. Sınav hazırlığında eksikliği duyulan en önemli destek de özellikle YDS1 ve YDS2 seviyesindeki adayların zorlandıkları soruları dil bilgisi, dil aşinalığı, tecrübesi ve yaşanmışlığı olmadan çözebilmelerini sağlayacak bir kaynaktır.  

YDS sınavına girmeye karar verdikten sonraki arayışınızda size “İngilizce öğrenmeniz lazım” şeklinde tavsiyede bulunulması çözümden çok sorunun ötelenmesine yaramaktadır. Amacı sınavdan istediği puanı almak olan sayısız aday bu yüzden sınava hazırlanmak için kullanmaları gereken enerjilerini bu süreçte tüketmekteler. Sınava hazırlanırken de dil seviyelerini geliştirebilecekleri bir yöntemin eksikliğinden YDS DERS NOTLARI ortaya çıkmıştır.

“Kelime ezberlemeniz lazım” önerileri ile öğretimde ne kadar çağın gerisinde kaldığının farkında olmayan öğretmenlerin elindeki sonsuz kelime havuzunda boğulmamanız için, kelimeleri öğrenmenin alternatif yolları olduğunu, kelime sorularının teknikle de çözülebileceğini, sınavda sorgulanan öncelikli kelimeler bulunduğunu göstermek için hazırlanmıştır YDS DERS NOTLARI.

Önceden hazırlanarak ezberledikleri soruları adaylara işlerine geldiği gibi anlatan bir sistemin çok etkili olamayacığını adaylar da çok iyi bilmektedir. Doğru cevabın neden doğru olduğunu anlatmanın çok ötesinde bütün şıkları neden yanlış olduklarını, şıkların hangi seviyedeki adaylara göre çeldirici olduklarını, tuzaklara takılmamak için nelere dikkat etmeleri gerektiğini, şıkları nasıl eleyebileceklerini, çok üst seviyedeki sorularda bile mantıklı çıkarımlarla nasıl çözüme gideceklerini, sorularda uygulanması gereken kuralları ve takip edilmesi gereken teknikleri uygulamalı olarak gösteren bir sistemdir YDS DERS NOTLARI.

En önemlisi mekanikleşmiş ve sıradanlaşmış çağ dışı yöntemler yerine, bilimsel gelişmeleri takip ederek alternatif yaklaşımlar üreten, sürekli yenilenen ve geliştirilen bir sistemdir YDS DERS NOTLARI SİSTEMİ.

YDS Ders Notları Hazırlık genellemelere, eğilimlere ve çağrışımlara dayalı çıkarımlar yaparak çözüme gitmeyi öğreten bir sistemdir. Grameri tam olarak bilen bir aday veya İngilizce öğretmeni bile çıkarım yaparken zorlanırken benim bu çıkarımları yapabilmem ise; üniversitede İngilizce (İngiliz dili ve edebiyatı) bölümünden mezun olmamdan ziyade daha Türkçe’yi tam öğrenemeden ilkokulu ABD’de bitirmem, yine ABD’de yüksek lisans eğitimim sırasında akademik dili pekiştirmem, yurt dışında uzun yıllar çalışıp yaşadığım için dili akıcı bir şekilde anlayıp konuşabilmem sayesindedir. Bu çıkarımları ve teknikleri öğretme iddiam ise genel dilden ziyade sınav hazırlığı konusunda uzun yıllar çalışmış olmam, hem grup hem de özel derslerdeki adayaların zayıf ve güçlü noktalarını iyi tanımamdan, beklentilerini tam olarak anlamamdan, sınav öncesi hazırlığında ve sınav anında yaşadıkları çaresizliğin sebeplerini ve çözümlerini bilmemden ileri gelmektedir. Bu bilgi birikimi ve tecrübemi YDS için sizlerle paylaşmak üzere, konu anlatımlarını sürekli geliştireceğimiz ve her ay yeni YDS ve e-YDS sınavlarının çözümlerini ekleyeceğimiz YDS DERS NOTLARI sitemizi hazırlamış bulunuyoruz.