PARALEL YAPILAR: 7-JUST…AS

7.just as … so : tıpkı … gibi … da

 

Just as cümle başında kullanıldığında genelde so ile paralellik kurar:

Just as he is an infamous leader, so is his son.

Just as he is an infamous leader, so too is his son. (paralelliği güçlendirmek için “too” ekelnebilir)

 

Cümle ortasında kullanıldığında Just as paralellik için yeterlidir:

The economy of Venezuela depends heavily on exporting oil, just as the economy of United States depends on petroleum imports.

Quantum theory specifies new rules for describing the universe, just as it has introduced new ways of thinking about matter and energy.

 

Just as yerine Just like ifadesi de kullanılabilir:

Just like daha informal kullanımdır ve dolayısıyla konuşma diline daha uygundur.

Just like his father is an infamous leader, so is he.

He is an infamous leader, just like his father.

 

Just as zaman bağlacı olarak da kullanılabilir.

İki olayın aynı anda olduğunu belirtmek için kullanılan “while ve as” bağlaçlarıyla eş anlamlıdır. Ancak eş anlamlılarına kıyasla daha fazla aciliyet (tam bir şey yapılıyorken başka bir şey oldu) bildirir.

Just as the phrase “just as” can be used as a corelative conjuction to show similarity between two structures, it can also be used as a subordinating conjunction to demonstrate that two events take place at the same time. (bu örnekte benzerliğe işaret eden paralel yapıdır)

Just as I was walking out the door, I realized I forgot to turn off the oven. (bu örnekte zaman bağlacı olarak kullanılmıştır)

Just as I was finalizing my order on the website, I got disconnected.

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİNİ İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki örnek soru çözümlerine aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/cozumlu-sorular/

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ KONU ANLATIMLARINI İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki konu anlatımlarına aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/k/konu-anlatimi/

 

 

 

 

Leave a comment

1 Comment

  1. YDS BAĞLAÇ ÇÖZÜMLERİ : PARALEL YAPILAR | YDS Ders Notları

Yorumlarınızı buraya yazabilirsiniz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: