IELTS DERS NOTLARI HAKKINDA

Ielts Ders Notları kitabı hakkında fikir edinmek isterseniz aşağıdaki linklere tıkladığınızda kitabın içeriğine ulaşabilirsiniz:

IELTS HAKKINDA GENEL BİLGİ

IELTS LISTENING

IELTS READING ACADEMIC

IELTS READING GENERAL TRAINING

IELTS WRITING ACADEMIC

IELTS WRITING GENERAL TRAINING

IELTS SPEAKING

IELTS LIFE SKILLS

IELTS DERS NOTLARI - ÖZGÜR KARTAL

Özgür Kartal

ozgur.kartal@gmail.com

(+90) 539 493 5323

 

SO…THAT / SUCH…THAT KULLANIMI

so … that / such … that : o kadar … ki … anlamında kullanılmaktadır.

 

Bu iki paralel yapı sebep-sonuç veya etki-tepki ilişkisi kurmak için kullanılır.

The book wassoexciting (sebep/eki) thatI couldn’t wait to finish it (sonuç/tepki).

It was such an exciting book (sebep/eki) thatI couldn’t wait to finish it (sonuç/tepki).

 

So + sıfat/zarf + that

The book was so exciting that I couldn’t wait to finish it.

She was so tired that she fell asleep as soon as she went to bed.

Native speakers can speak so quickly that English learners find it hard to understand them.

She has so much homework that she doesn’t know what to do.

 

Such + (a/an) + (sıfat) + isim that

She had such taste that eventually she became a food critic.

Dogs are such clever animals that they are used in the police task force.

He is such a friend that I can always count on him.

It was such an exciting book that I couldn’t wait to finish it.

It was such a tiring day that she fell asleep as soon as she went to bed.

She has such a lot of homework that she doesn’t know what to do.

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİNİ İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki örnek soru çözümlerine aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/cozumlu-sorular/

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ KONU ANLATIMLARINI İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki konu anlatımlarına aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/k/konu-anlatimi/

THE MORE…THE MORE KULLANIMI

The more … the more : ne kadar … o kadar … anlamında kullanılmaktadır.

İki karşılaştırma ifadesi arasında paralellik kuran bu kalıbı The “comparative” … the “comparative” olarak da düşünebilirsiniz. Bu paralel yapının en ayırdı edici özelliği ise normalde karşılaştırmalarda kullanılmayan “the” article’ının eklenmiş olmasıdır.

Bir öğe arttıkça veya azaldıkça diğer öğenin artması veya azalması durumları arasında paralellik kurmak için kullanılır.

The more you study, the more likely you will pass the test.

The more you study, the less likely you will fail the test.

The more time you allocate to study, the more likely you will pass the test.

The more bread, the more meatballs.

The bigger, the better.

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİNİ İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki örnek soru çözümlerine aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/cozumlu-sorular/

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ KONU ANLATIMLARINI İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki konu anlatımlarına aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/k/konu-anlatimi/

WHETHER…OR KULLANIMI

whether … or : olup olmadığını / olsun veya olmasın / olsa da olmasa da anlamlarında kullanılmaktadır.

 

Whether” bağlaç (conditional) olarak kullanılırsa “or not” genelde atılamaz, isim cümleciklerinde (noun clause) ise “whether” ile birlikte “or not” kullanmak isteğe bağlıdır:

I will go on vacation whether she comes or not. (Conitional)

I don’t know whether she will come with me (or not). (Noun clause)

 

If-whether kullanım farkı:

I would like to know if it is a fact or a lie. (If bağlacı şart sunar.)

I would like to know whether it is a fact or a lie. (whether bağlacı şart sunar ve alternatif verir. Ayrıca daha “formal” ve daha yaygın kullanımdır.

Informal kullanım: I would like to know whether or not it’s a fact.

Hatalı kullanım: I would like to know if or not it’s a fact.

 

I won’t forgive her whether she apologizes or not.

I won’t forgive her even if she apologizes. (Anlam olarak “whether-or not” ile “even if” bağlaçları çok yakındır; ancak, “even if” bağlacından sonra “or not” kullanılmaz)

 

wonder-question-doubt-ask-see-be-know-learn-say-understand-discuss-sure- gibi kelimeler ile whether bağlacını tercih edin:

I wonder whether it will rain (or not).

The question is whether you’ll agree (or not).

I’m not sure whether we should accept the offer (or not).

 

Noun clause yapısında sadece whether cümle başında kullanılır:

Whether you live or die is not their main concern.

Whether he will sign the contract is not certain yet.

Whether he will sign the contract or not is not certain yet.

Whether or not he will sign the contract is not certain yet.

 

Edatlardan sonra sadece whether kullanılır:

There is a dispute among scientists as to whether human parts should be cloned. (as to : with regard to/with respect to.)

Your doubts as to whether the claims are true or not are needless.

The company has yet to answer the question of whether it approved the document.

The financial manager makes the decision on whether new equipment needs to be purchased.

People must claim their rights regardless of whether politicans like it.

Many worry about whether they will be taken into custody for claiming their rights.

 

Infinitive yapı (to Vo) sadece whether ile kullanılır:

He cannot decide whether to buy it now or wait for the sales.

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİNİ İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki örnek soru çözümlerine aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/cozumlu-sorular/

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ KONU ANLATIMLARINI İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki konu anlatımlarına aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/k/konu-anlatimi/

YDS STRATEJİLERİ: DEVRİK ŞART CÜMLELERİ

 

Devrik şart cümlelerine kısaca tekrar değinecek olursak;

  1. Type 1 in devriği should ile olur , Type 2 nin were , Type 3 ün devriği had ile baslar

IF Type 1

If you need help, I will be there for you.

IF Type 1 devrik : SHOULD

Should you need help, I will be there for you.

IF Type 2

If you needed help, I would be there for you.

IF Type 2 devrik : WERE

Were you to need help, I would be there for you.

IF Type 3

If you had needed help, I would have been there for you.

IF Type 2 devrik : HAD

Had you needed help, I would have been there for you.

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİNİ İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki örnek soru çözümlerine aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/cozumlu-sorular/

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ KONU ANLATIMLARINI İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki konu anlatımlarına aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/k/konu-anlatimi/

%d bloggers like this: