Tense sorularını çözerken şıklarda bulunan ‘tense’i (Ör: Past Perfect) öncelikle Zaman (Past) ve Eylem (Perfect) olarak iki ayrı bölümde değerlendirmek gerekir. Öncelikle Zamana ve Zaman Uyumuna (Time Agreement) bakılır. İkinci aşamada Eylemin durumu değerlendirilir. Zaman ve Eylemin toplamı olan ‘Tense’ in anlamlandırılmasından çok nasıl formülize edildiği önemlidir. Tense tablomuzda zaman ve eylemin ayrı olarak nasıl bir araya geldiğine, ve ortaya çıkan tense i de bu bağlamda değerlendirmemiz gerektiğine dikkat edin.

 Contrary to the prevailing economic view, some experts —- that more free trade —- the global crisis.
A) have said / would not have eased
B) said / is not going to ease
C) are saying / had not eased
D) say / will not ease
E) were saying / has not eased

ÇÖZÜM: Cümlede zamanı belirten herhangi bir kelime (Time Marker) bulunmamasından dolayı şıkların içindeki tense lerin zaman olarak uyumlu olmasına bakılır. A şıkkında have Present zamandır. Would not have eased ise Past olarak değerlendirilir. Present-Past zaman uyumlu değildir ve elenir. B şıkkındaki said Past zamandır. Is not going to ease bölümündeki is ise Present zamandır.
Past-Present zaman uyumlu değildir ve elenir. C şıkkındaki are Present zamandır. Had not eased bölümündeki had ise Past zamandır. Present-Past zaman uyumlu değildir ve elenir. E şıkkındaki were Past zamandır. Has not eased bölümündeki has ise Present zamandır. Past-Present zaman uyumlu değildir ve elenir. D şıkkındaki say Present zamandır. Will not ease bölümündeki will ise Future zamandır. Present-Future zaman uyumludur. CEVAP:D

TEKNİK: Tense sorularında öncelikle soru köküne bakılır. Kolaylık sağlayacak bir zaman ifadesi varsa (Time Marker tablosunda detaylı olarak anlatılmaktadır) gerektirdiği şekilde hareket edilir. Time Marker yok ise zaman uyumu şartı aranır. Dikkat edilmesi gereken en önemli unsur soruyu anlam olarak değerlendirmemektir. Sorunun içinde anlatılanları anlamaya veya anlamlandırmaya çalışmayın.
İPUCU: Bağlaçlarda zaman uyumunu bozabilecek bir Time Marker olmadığı sürece zaman uyumu olmak zorundadır. Zıtlık ifadesi olan ”contrary to” (aksine) da zaman uyumunu sağlamak zorundadır.

DERS NOTU : TENSE SORULARINI ÇÖZERKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN BİR TEKNİK FİİLİN VEYA YARDIMCI FİİLİN DURUMUNA BAKARAK ZAMANI BELİRLEMEKTİR.

Örneğin sorudaki C şıkkı are saying ve had not eased den oluşmaktadır. Burada sadece ilk fiile bakın. Bu durumda yardımcı fiil olan are = present ve had = past demeniz yeterlidir.

DERS NOTU : TENSE SORULARINI ÇÖZERKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN BİR BAŞKA TEKNİK ŞIKLARDAKİ ZAMAN UYUMUNU BELİRLEMEKTİR. 

Örneğin sorudaki C şıkkı are saying ve had not eased den oluşmaktadır. Burada sadece ilk fiile bakın. Bu durumda yardımcı fiil olan are = present ve had = past der ve bu iki zaman arasındaki uyuma bakarız. Aynı şık içerisinde bulunan Present ve Past zaman uyumunu bozmaktadır.

DERS NOTU : TENSE SORULARINI CEVAPLARKEN CÜMLELERİ BÖLEREK ÇÖZMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN!

Tense soruları okunarak anlamlandırılmamalıdır. Cümleleri bölerek çözmeniz gerekir. Bölmeler; virgüller, bağlaçlar ve who, which ve that gibi cümleciklerde yapılmalıdır. Bölümlerdeki zaman ifadeleri ve Bağlaçlara göre hareket etmelisiniz. Bu yolla anlama göre hazırlanmş çeldiricilere kanmazsınız. Örneğin; …… / that / …….. / unless / …….. / before ……..

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİNİ İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki örnek soru çözümlerine aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/cozumlu-sorular/

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ KONU ANLATIMLARINI İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki konu anlatımlarına aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/k/konu-anlatimi/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir