CONDITIONALS

IF KALIPLARI

Type 0

IF CLAUSE                                                                                                                         RESULT CLAUSE

Present simple                                                                                                                  Present simple

Type 1

IF CLAUSE                                                                                                                          RESULT CLAUSE

Present simple                                                                                                                  Will / shall / be going to

Present continuous                                                                                                        May / might / could

Present perfect                                                                                                                   Can

Can ( ability)                                                                                                                         Must / have to

Must / have to/ be to Vo                                                                                                 Imperatives

Should                                                                                                                                         Should / had better / ought to

Type 2

IF CLAUSE                                                                                                                           RESULT CLAUSE

Past simple                                                                                                                           Would Vo / would be V-ing

Past continuous                                                                                                                Might Vo / might be V-ing

Could ( ability)                                                                                                                   Could Vo / could be V-ing

Had to / was to Vo / were to Vo

Type 3

IF CLAUSE                                                                                 RESULT CLAUSE

Past perfect                                                                                                                          Would have V3

Past perfect continuous                                                                                             Might have V3

Could have V3 ( ability)                                                                                             Could have V3

Mixed Type

IF CLAUSE                                                                                            RESULT CLAUSE

TYPE 2                                                                                                                                                      TYPE 3

IF CLAUSE                                                                                             RESULT CLAUSE

TYPE 3                                                                                                    TYPE 2

DERS NOTLARI : 

Şart cümleleri anlamlarına, zamana veya kullanılan fiillere göre farklı gruplara ayrılır.

Type 0 genel ve bilimsel geçerliliği olan durumlarda kullanılır.

Type 1 şimdiki zamanda özel ve kişisel geçerliliği olan durumlarda kullanılır.

Type 2 şimdiki zamanda gerçek olmayan veya mümkün olmayan durumlarda kullanılır.

Type 3 geçmiş zamanda gerçekleşmeyen durumlarda kullanılır.

If type’a göre fiillerde değişiklik gösterir:

Type 0 : It is …

Type 1 : It will be …

Type 2 : It would be …

Type 3 : It would have been …

If bağlacının kullanıldığı şart cümleleri kendi modal kullanımlarını ortaya çıkarır. Ön çok sıkıntı yaratan durumlardan biri could modalı can modalının geçmişi mi veya might modalı may modalının geçmişi mi olduğu konusundadır. Bu durum if bağlacı kullanıldığında hem doğru hem de yanlıştır.

Might ve Could modal fiilleri eğer daha düşük ihtimal anlamında kullanılıyorlarsa Type 1 ile yani present zamanda kullanılmalarında bir sakınca yoktur.

İngilizce’de geçerli olmayan, gerçek olmayan, ihtimali olmayan, imkanı olmayan, hayal olan, dedikodu olan durumlarda fiilin bir derece geçmişi alınır. Böyle bir durum söz konusu ise might (may modal fiilinin bir derece past hali) ve could (can modal fiilinin bir derece past hali) Type 2 ile kullanılabilir. Type 3 kullanımında ise hem gerçek olmayan bir durum vardır hem de bu durum geçmişte gerçekleşmiştir. Yani gerçek olmadığı için can modal fiili could olur. Geçmişte olduğunu belirtmek için perfect zaman eklenir yani could have V3 olur. Type 3 ile sadece could have V3, might have V3 ve would have V3 modal yapıları kullanılır.

Diğer bağlaçlarda olduğu gibi if bağlacında da 1 ana cümle ve 1 yan cümle vardır. Bağlaçlarla birlikte yani bağlaçlardan hemen sonra kullanılan cümle yan cümledir. Yan cümle bağlacın anlamını taşıdığı için bağlaçla birlikte kullanılmalıdır. If bağlacı da “eğer” anlamında şart belirttiği için hemen arkasından kullanılan yan cümle şart cümlesidir. Yan cümlede belirtilen şarta bağlı olarak ortaya çıkan sonuç ise ana cümlede belirtilir.

If kalıplarında If bağlacı cümle başında kullanılmıştır :

If + Şart Cümlesi / Yan Cümle , Sonuç Cümlesi / Ana Cümle.

If bağlacı cümlenin ortasında kullanılsa da yan cümle arkasından gelmelidir. If kalıplarını çalışırken bu durumu aklınızdan çıkarmayın:

Sonuç Cümlesi / Ana Cümle if + Şart Cümlesi / Yan Cümle

Hangi fiili veya modal fiilini nerede kullanacağınıza karar verirken if bağlacının konumu çok önemlidir. Şart cümlesinde kullanabileceğiniz bir fiili sonuç cümlesinde kullanamayabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda hangi cümlede ne kullanabileceğiniz ve ne kullanamayacağınız belirtilmiştir:

IF TYPE 0 & 1 IF Şart cümlesi / Yan cümle , sonuç cümlesi / ana cümle
KULLANILIR Present simplePresent continuousPresent PerfectCan

Must / have to / has to /

Should

am to Vo, is to Vo, are to Vo

,,,,

,

,

,

Present simpleWill / shall / be going toCanMust / have to / has to /

Should / had better / ought to

May / might / could

will be Ving / will have V3 /

can have V3 / may have V3

KULLANILMAZ Will / shallCould / Might / Mayhad better/ought to / had to Vowas to Vo / were to Vo

Past simple / Past continuous

Past perfect

Would Vo / Would be Ving

Could have V3

Might have V3

Would have V3

,,,,

,

,

,

,

,

,

Present PerfectPresent continuousPast simple / Past continuousPast perfect / had to Vo

was to Vo / were to Vo

Would Vo / Would be Ving

Could have V3

Might have V3

Would have V3

If bağlacı ortada kullanılırsa kuralların yerleri de değişir:

IF TYPE 0 & 1 Sonuç cümlesi / Ana cümle if şart cümlesi / yan cümle
KULLANILIR Present simpleWill / shall / be going toCanMust / have to / has to /

Should / had better / ought to

May / might / could

will be Ving / will have V3 /

can have V3 / may have V3

Present simplePresent continuousPresent PerfectCan

Must / have to / has to /

Should

am to Vo, is to Vo, are to Vo

 

KULLANILMAZ Present PerfectPresent continuousPast simple / Past continuousPast perfect / had to Vo

was to Vo / were to Vo

Would Vo / Would be Ving

Could have V3

Might have V3

Would have V3

Will / shallCould / Might / Mayhad better/ought to / had to Vowas to Vo / were to Vo

Past simple / Past continuous

Past perfect

Would Vo / Would be Ving

Could have V3

Might have V3

Would have V3

Type 2 şart cümlelerinde geçerli olmayan, gerçek olmayan, ihtimali olmayan, imkanı olmayan veya hayal olan bir durum söz konusu olduğu için anlam her ne kadar present olsa da past yapı kullanılır. Type 3 şart cümlelerinde ise hem anlam hem de yapı past olduğu için fiillerde past perfect kullanılır, modallara da perfect yapı eklenir : Could have V3, Might have V3,Would have V3.

Burada zaman uyumuna dikkat edilmesi gerekir. Present yapıdaki Type 1 ile Past yapıdaki Type 2 veya Type 3 kullanamazsınız. Type 2 ile Type 3 ise birlikte kullanılabilir ve buna mixed type denir. Ana cümle type 2 iken yan cümle type 3 olabilir veya ana cümle type 3 iken yan cümle type 2 olabilir. Ancak mixed type hiçbir zaman type 1 ile yapılamaz.

IF TYPE 2 & 3 IF Şart cümlesi / Yan cümle , sonuç cümlesi / ana cümle
KULLANILIR Past simplePast continuousPast PerfectPast perfect continuous

Had to / was to Vo / were to Vo

Could ( ability)

Could have V3 ( ability)

,,,,

,

,

,

Would Vo / would be V-ingMight Vo / might be V-ingCould Vo / could be V-ingWould have V3

Might have V3

Could have V3

KULLANILMAZ Present simplePresent PerfectPresent continuousWill / May / Can / be going to

will be Ving / will have V3 /

can have V3 / may have V3

Shall / Should

Had better/ Ought to

Would Vo / would be V-ing

Might Vo / might be V-ing

Could have V3

Might have V3

Would have V3

Should have V3

Must have V3

,,,,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Present simpleWill / shall / be going toCanMust / have to / has to /

Should / had better / ought to

May / might / could

will be Ving / will have V3 /

can have V3 / may have V3

Present simple

Present Perfect

Present continuous

Past simple / Past continuous

Past perfect / had to Vo

was to Vo / were to Vo

Should have V3

Must have V3

If bağlacı ortada kullanılırsa kuralların yerleri de değişir:

IF TYPE 2 & 3 Sonuç cümlesi / Ana cümle if şart cümlesi / yan cümle
KULLANILIR Would Vo / would be V-ingMight Vo / might be V-ingCould Vo / could be V-ingWould have V3

Might have V3

Could have V3

Past simplePast continuousPast PerfectPast perfect continuous

Had to / was to Vo / were to Vo

Could ( ability)

Could have V3 ( ability)

KULLANILMAZ Present simpleWill / shall / be going toCan / MayMust / have to / has to /

Should / had better / ought to

will be Ving / will have V3 /

can have V3 / may have V3

Present simple

Present Perfect

Present continuous

Past simple / Past continuous

Past perfect / had to Vo

was to Vo / were to Vo

Should have V3

Must have V3

Present simplePresent PerfectPresent continuousWill / May / Can / be going to

will be Ving / will have V3 /

can have V3 / may have V3

Shall / Should

Had better/ Ought to

Would Vo / would be V-ing

Might Vo / might be V-ing

Could have V3

Might have V3

Would have V3

Should have V3

Must have V3

 

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİNİ İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki örnek soru çözümlerine aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/cozumlu-sorular/

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ KONU ANLATIMLARINI İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki konu anlatımlarına aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/k/konu-anlatimi/

CONDITIONALS: IF KURALLARI VE KONU ANLATIMI” üzerine 2 düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir