AS…AS KULLANIMI

as … as : kadar anlamında kullanılmaktadır.

As … as paralel yapısı olumlu cümlelerde iki öğe arasında eşitlik olduğunu gösterir.

 

as + sıfatın yalın hali + as :

Ali is as old as Veli. (Eşitlik olduğu için “Veli is as old as Ali” cümlesiyle aynı anlamdadır.)

 

as + zarfın yalın hali + as :

Ali drives as carefully as Veli. (Eşitlik olduğu için “Veli drives as carefully as Ali” cümlesiyle aynı anlamdadır.)

 

As … as paralel yapısı olumsuz cümlelerde iki öğe arasında eşitsizlik olduğunu gösterir. Bu durumda as…as yapısı yerine so…as yapısını da kullanabiliriz.

 

Olumsuz + as + sıfatın yalın hali + as :

Ali is not as old as Veli. (“Ali is not so old as Veli” ya da “Veli is older” cümleleri de aynı anlama gelir. Olumsuz cümlelerde öğelerin yerlerini değiştirirseniz anlam da değişir: Veli is not as old as Ali cümlesinde daha yaşlı olan Ali’dir.)

You look tired – at least not as energetic as usual.

 

Olumsuz + as + zarfın yalın hali + as :

Ali does not drive as carefully as Veli. (“Ali does not drive so carefully as Veli” ya da “Veli drives more carefully than Ali” cümleleri de aynı anlama gelir. Olumsuz cümlelerde öğelerin yerlerini değiştirirseniz anlam da değişir: Veli does not drive as carefully as Ali cümlesinde daha dikkatli olan Ali’dir.)

You are talking pretty fast – at least not as slowly as you usually do.

 

Miktar ifadeleriyle beraber kullanılabilir:

as many as ifadesini genelde rakam ve çoğul isim takip eder

Our body as many as 4 bottles of water every day.

The classroom seats as many as 15 students.

We need to seat as many students as possible.

There are as many people who can speak English as Chinese.

The laboratories in MIT are twice as many as the ones in Harvard.

 

as much as ifadesini genelde sayılamayan isimler takip eder. Ancak zaman, para, mesafe, ağırlık veya sayılamayan kütlelerle de miktara vurgu yaptığı sürece as much as kullanılabilir.

I like football as much as the next guy.

The money she saved was as much as her brother’s.

She saved as much money as her brother.

Because of his income, he spends half as much money as his peers.

It can take as much as 3 days to get across Turkey by bus.

Some people can spend as much as ten thousand dollars on everyday clothes. (as much as yerine “up to” ifadesini de kullanabilirsiniz)

 

as far as ifadesini fikir ve referans vermek için kullanabilirsiniz. Genelde know, understand, tell, go, be concerned fiillerinden önce kullanılırlar.

As far as I’m concerned, the second one is a much better choice. (fikir)

As far as I know, he won’t be able to make it to the party. (fikir)

As far as I can tell, she doesn’t want to come to the party.(fikir/tahmin)

As far as art is concerned, Berlin is a place to see. (referans: sanat söz konusu olduğunda)

As far as social reasons are concerned,

As far as an invitation list for the party, I haven’t given much thought. (fiilsiz de kullanabilirsiniz; ancak, bu konuşma dili için daha geçerlidir. Essaylerinizde cümle tercihiniz fiilli olsun: As far as an invitation list for the party is concerned, I haven’t given much thought.)

 

nearly/nowhere near/quite miktar ifadeleriyle kullanımı:

Turkey isn’t nearly as big as China. (Çin çok daha büyük)

Turkey is nowhere near as big as China. ( Çin çok daha büyük, kıyas bile edilemez)

My car isn’t quite as fast as hers. (hızı yakın ama onunki kadar hızlı değil)

 

the same as ifadesi iki öğenin aynı olduğu durumlarda kullanılır.

This car is the same as that one. The only difference is the price.

This car is the same as the one I wanted to buy.

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİNİ İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki örnek soru çözümlerine aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/cozumlu-sorular/

YENİ SİSTEMİMİZDEKİ KONU ANLATIMLARINI İNCELEDİNİZ Mİ?
YDS DERS NOTLARI Sistemindeki konu anlatımlarına aşağıdaki logomuza veya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://sistem.ydsdersnotlari.com/k/konu-anlatimi/

Advertisements
Leave a comment

1 Comment

  1. YDS BAĞLAÇ ÇÖZÜMLERİ : PARALEL YAPILAR | YDS Ders Notları

Yorumlarınızı buraya yazabilirsiniz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: